Jiří Riki Řeháček, mobil: +420 728 511 557, Skype: grafik.Taborsko, e-mail: rehacek@live.com nebo rehacek@centrum.cz

Píár... a jak dát o sobě vědět

POMOC PŘI PROPAGACI VAŠÍ FIRMY, SPOLKU, SDRUŽENÍ NEBO AKCE (za 500 – 5.000 Kč)

• vytvoření tiskové zprávy, PR textů, fotoreportáže z firemní akce, grafického návrhu propagačních materiálů, pozvánek, plakátů atd., a to včetně grafického zalomení pro možnost pozdějšího otištění v tisku, časopisech apod.
• spolu s vytvořeným dílem získáváte i neomezené právo na jeho využití a libovolně s ním můžete nakládat bez jakéhokoliv časového omezení.

UVEDENÁ CENA ZAHRNUJE :
* text v rozsahu jedné normostrany formátu A4; dvě korektury dle přání klienta
* zalomení do požadovaného formátu

* neomezená autorská práva na další užití díla

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
* Počítače (SW): Uživatelsky – Microsoft Office, Open Office
* Počítače (SW): Odborné – Adobe InDesign, Adobe Page Maker, Corel...
* Fotografování (reportážní fotografie - Nikon, Olympus)

ZÁJMY A OSTATNÍ

* Hnutí Březový lístek, Galénův nadační fond (Galénova nadace)
* Tiskový mluvčí táborské Bambiriády 2004, 2005, 2006, 2007 a Bambi 2008 až 2016
* předseda Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
* v DDM Tábor vedení kroužků Novinář junior, Výtvarná dílna a Mladý fotograf
* Lektorování přes 30 let: Jak dělat malé časopisy, PR a neziskové organizace, Jak spolupracovat s regionálním tiskem, tisková zpráva… (lektor na celostátních setkáních vedoucí dětských a mládežnických organizací, klubů a sdružení)

* Junák – svaz skautů a skautek – práce s dětmi a mládeží
* Počítače – kroužky v DDM Tábor, pro seniory lektoroval projekt Di@log
* Grafika, typografie, fotografie
* Autor několika publikací pro děti a mládež o tvorbě malých časopisů
* Udělen čestný doktorát: Dr.h.c. of New Media – Florida 29. 9. 2013, Cambridge Lerning Church & Institute (za celoživotní práci s dětmi a mládeží, výchovu několika novinářů apod.)
* výstavy fotografií
* výstavy kresleného humoru

V AKCI....