Píšeme své názory, postřehy a doporučení

9. čvn, 2016

"Jan Werich: Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít."

9. čvn, 2016
* Pomůcka pro ty, kteří si vytvořit svůj malý časopis, zpravodaj nebo noviny

Před lety byly vize, že po roce 2010 už nebudou skoro žádná tištěná média. Tyto vize se nepotvrdily a přiznejme si, že tomu tak brzo ani nebude. Je sice pravda, že nová média pomalu vytlačují klasický tisk z pultů novinových stánků, ale denně vznikají a zanikají různá periodika. Stále větší dostupnost internetu, jeho nenáročnost a ekonomická výhodnost publikování různých mediálních obsahů si nachází své čtenáře. Přesto je i mezi mladými čím dál více respondentů, kteří si sice na internetových serverech hodně zabrouzdají, ale nedají dopustit na klasické tištěné médium. Vědí, že se jim nevyplatí si zvolené periodikum tisknout na svých tiskárnách, protože stále tištěné médium z novinového stánku je levnější a ucelenější.
Rozvojem internetového zpravodajství se také mění žurnalistika, ale na druhou stranu se publicistika téměř neliší od té „klasické“ pro tištěná média. Vždy je nutné dodržovat žurnalistická pravidla a zákonitosti - objektivita, pravdivost, smysl pro detail, novinářskou zkratku, přesnost a fakta, srozumitelnost, vyváženost a informační hodnoty. Vždy musíme vědět, pro koho je text určen. Především musí vědět, že píšeme pro většinového čtenáře, který se musí v textu vidět.
Neměnným kritériem pro psaní zpravodajských a publicistických textů je pravdivost sdělení. Nemůžeme si práci zjednodušovat neověřenými informacemi. Konstatováním, že si to čtenář najde na netu. To sice práci zjednodušuje, ale klane se čtenář! Ověřujme a prověřujme! Hlavně v současné době když je net zaplevelený klamnými a nekompetentními informaci a dezinformacemi. Pokud chceme být solidními novináři, pak se musíme plně k informaci jako k informaci neověřené, získané od očitých svědků, vlastní zkušeností, ze zpravodajských rozhovorů, autentických dokumentů a důvěryhodných zdrojů.
Vydavatel jakéhokoliv časopisu, zpravodaje nebo novin by se měl řídit
Tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., tzn., že by každý novinář měl mít předpoklady pro výkon novinářské práce.